Algemene voorwaarden Lespakket

Regels behorende bij de gitaarlessen.

  • Lessen worden ter plekke ingeroosterd in overleg met u en duren 40 minuten. We proberen zoveel mogelijk een vaste dag en tijdstip in de week te plannen.

  • Bij verhindering kan de leerling tot 24 uur voor aanvang van geplande les een nieuwe afspraak maken met docent. Bij afwezigheid of afzegging binnen 24 uur wordt de les in rekening gebracht. Uitzonderingen nagelaten. Bijvoorbeeld onmacht, een ernstig ziek kind, een ziekenhuisopname of andere vergelijkbare gebeurtenissen.

  • Chiel’s Productions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies en ongelukken aan derden in en rondom de lesruimte.

  • Door een 5-/10- of starters(les)pakket af te sluiten, werken we gestructureerd aan jouw
    leerdoelen op gitaar en/of basisvaardigheden. Er wordt dus van je verwacht dat je een keer per week of elke 2 weken een les volgt.
  • Van het tussentijds afbreken van het lespakket is teruggave van het lesgeld niet mogelijk.
  • Tijdens schoolvakanties kunnen er gewoon lessen ingepland worden, tijdens de zomer is er een periode geen les. Hierover wordt u bijtijds geïnformeerd.

  • Betaling dient plaats te vinden door overschrijving op bankrekeningnummer of contant.

Bedankt, je bestand is zojuist toegevoegd!