Algemene voorwaarden Lespakket

Regels behorende bij de gitaarlessen.

  • Lessen worden ter plekke ingeroosterd in overleg met u en duren 3 kwartier. We proberen zoveel mogelijk een vaste dag en tijdstip in de week te plannen.

  • Bij verhindering kan de leerling tot 24 uur voor aanvang van geplande les een nieuwe afspraak maken met docent. Bij afwezigheid of afzegging binnen 24 uur wordt de les in rekening gebracht. Uitzonderingen nagelaten. Bijvoorbeeld onmacht, een ernstig ziek kind, een ziekenhuisopname of andere vergelijkbare gebeurtenissen.

  • Chiel’s Productions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies en ongelukken aan derden in en rondom de lesruimte.

  • Een 10 lessenpakket omvat een speciaal gereduceerd tarief (kortingpercentage) bedoeld om 1 keer per week of per 2 weken les af te nemen. Mocht je er onverhoopt toch eerder mee op willen houden is dit op eigen risico en vind er geen restitutie plaats.

  • Van het tussentijds afbreken van het lespakket is teruggave van het lesgeld niet mogelijk.
  • Tijdens schoolvakanties kunnen er gewoon lessen ingepland worden, tijdens de zomer is er een periode geen les. Hierover wordt u bijtijds geïnformeerd.

  • Betaling dient plaats te vinden door overschrijving op bankrekeningnummer of contant.