Blog # Sound Effects| Wah Wah, Cry Baby


NL
/ UK

In de rubriek “Sound Effects ” schrijf ik mijn ervaringen en kennis over betr
effende geluidseffecten, de theorie achter deze effecten. Voor zowel gitaristen als muzikanten die muziek willen opnemen / mixen kan deze informatie erg nuttig zijn. Ieder rubriek komt een ander effect aan bod.

Wah Wah 

Een Wah effect beïnvloed de maximale frequentie die in het gitaargeluid te horen is. Als je een wah-pedaal intrapt, zullen er geleidelijk hogere frequenties in het gitaargeluid hoorbaar zijn (je hoort ‘wah’).
Als het pedaal omhoog staat dan zijn de hogere frequenties niet hoorbaar. Een gitarist beweegt het wah-pedaal met zijn voet steeds op en neer om zo op de juiste momenten een wah-effect te geven aan het geluid. De gitarist trapt het pedaal omhoog of vlak na het moment van aanslaan in een redelijk tempo omlaag. In technische termen beïnvloed je de relatieve positie van de piek binnen het frequentiebereik (waardoor er meer of minder frequenties te horen zijn).

Toepassing bij gitaar: 

      1. Wah wah - Wah wah

Wah wah, klassieke cry baby wah met distortion en delay (en klassieke ruis…)

Whamy Pedal

Een whammy pedal is een effect pedaal (een ‘gaspedaal’ type pedaal) waarmee je de toonhoogte van je gitaarspel kunt veranderen. Je kunt het interval instellen (minimum en maximum) waarbinnen het pedaal moet opereren. Dat kan slechts een aantal noten zijn maar ook een aantal akkoorden.

 

 

 

 

 

Whammy, Pitch shifter met een oktaaf er boven. Let op het verschil in klank met een octaver, waar je maar 1 toon tegelijk op kunt spelen. Vanaf 15 sec: intelligente pitch shifter. Vanaf 29 sec: pitch shift pedaal of “whammy” pedaal.

 

      2. pitchshifter

 

Bedankt, je bestand is zojuist toegevoegd!