Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

Ook ik neem m’n verantwoordelijkheid in en rondom m’n lesruimte! Al mijn leerlingen/klanten hebben een email ontvangen betreft verscherpte maatregelen rondom Corona virus .

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Tot die tijd hebben m’n huidige leerlingen de mogelijkheid online de lessen op te pakken of uit te stellen tot na de crisis. Nieuwe aanmeldingen stel ik even uit tot na 28 april.

Ik wil graag gitaar leren spelen, kan ik nu een proefles gitaar aanvragen?

Nieuwe aanmeldingen stel ik even uit tot na 28 april. Je kunt me wel benaderen, informeren naar de mogelijkheden en als je wilt kan ik je op de mailinglijst zetten. Zo eens per 2 maanden stuur ik een nieuwsbriefje de deur uit met leuke aanbiedingen en/of activiteiten die ik organiseer of waar je aan deel kan nemen. Je blijft zo ook op de hoogte omtrent de Corona maatregelen die ik neem. Neem contact op

====================================================================

Uk.

I also take my responsibility in and around my classroom! All my students / customers have received an email regarding tightened measures regarding Corona virus. The cabinet has decided today that all corona measures in the Netherlands will be extended until Tuesday 28 April. In the week before 28 April, the Cabinet will assess what is needed for the period thereafter. It is urgent advice for the upcoming Easter weekend to stay at home. Until then, my current students have the opportunity to pick up or postpone lessons online until after the crisis. I postpone new registrations until after April 28.I would like to learn to play the guitar, can I now request a trial lesson guitar?

I postpone new registrations until after April 28. You can approach me, inquire about the possibilities and if you want I can put you on the mailing list. Once every 2 months I send a newsletter with nice offers and / or activities that I organize or where you can participate. This also keeps you informed about the Corona measures that I take. Contact pageNew applications are postponed until after March 20!